Hiển thị 13–24 của 52 kết quả

34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 175m2 21 tỷ 200 triệu
Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 89.02 m² 4.85 tỷ
Giảm giá!
11,500,000.00
Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 1 50 m2 11.500.000 Đồng
Giảm giá!
Mới
3,900,000,000.00
Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
S? 9 Nguy?n Kho?i, Ph??ng 1, Qu?n 4, Tp H? Ch? Minh
 2 70m2 4.1 t?
9 Nguy?n Kho?i, Ph??ng 1, Qu? 4, Tp H? Ch? Minh
 1 50 m2 2.88 t?
Giảm giá!
2,900,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
2,800,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
3,700,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
3,600,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
4,700,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
4,450,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ

Gọi ngay!