Hiển thị 1–12 của 37 kết quả

151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 1 26 m2 2 tỷ
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 56m2 4 tỷ 500 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 56m2 4 tỷ 600 triệu
Giảm giá!
4,100,000,000.00
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 56m2 4 tỷ 100 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 88m2 7 tỷ 600 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 88m2 6 tỷ 800 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 115m2 15 tỷ 500 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 115m2 15 tỷ 500 triệu
Giảm giá!
14,500,000,000.00
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 115m2 14 tỷ 500 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 115m2 14 tỷ 500 triệu
Giảm giá!
2,000,000,000.00
151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 1 26m2 2 tỷ
151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 74m2 5.2 tỷ

Gọi ngay!