Hiển thị tất cả 10 kết quả

Địa chỉ: 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Nova Land

34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 56m2 4 tỷ 500 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 56m2 4 tỷ 600 triệu
Giảm giá!
4,100,000,000.00
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 56m2 4 tỷ 100 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 88m2 7 tỷ 600 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 88m2 6 tỷ 800 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 115m2 15 tỷ 500 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 115m2 15 tỷ 500 triệu
Giảm giá!
14,500,000,000.00
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 115m2 14 tỷ 500 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 115m2 14 tỷ 500 triệu
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 175m2 21 tỷ 200 triệu

Gọi ngay!