Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giảm giá!
5,400,000,000.00
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 2 75 m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
3,900,000,000.00
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
19,000,000.00
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 2 78 m2 19 triệu
Giảm giá!
21,000,000.00
Số 39, Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 3 88 m2
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 2 75 m2 5.5 tỷ
Giảm giá!
5,450,000,000.00
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 75 m2 5.5 tỷ
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 1 32 m2 2.25 tỷ
Giảm giá!
11,000,000.00
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 1 23 m2 11 triệu
Giảm giá!
10,000,000.00
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 1 25 m2 10 triệu
Đã bàn giao - Giá: Đang Cập nhật
Số 39 B Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Khởi công: 11/2014

Gọi ngay!