Các khu vực HOT trên thị trường

Chúng tôi sở hữu cổng thông tin bất động sản chất lượng và được thẩm định đầy đủ, cung cấp cho khách hàng đa dạng sản phẩm để lựa chọn tại các khu vực đang “hot” trên thị trường

Dự án nổi bật

Anh Tuấn Land mang đến cho bạn đầy đủ thông tin các dự án bất động sản nổi bật nhất hiện nay

Đã bàn giao - Giá: Đang Cập nhật
Đang mở bán - Giá: 25 - 30 tr/m²
Đang mở bán - Giá: 35 - 38 tr/m²
Sắp mở bán - Giá: 33 - 47 tr/m²
Đang mở bán - Giá: 68 - 83 tr/m²
Đang mở bán - Giá: Đang cập nhật

Nhà đất bán nổi bật

Anh Tuấn Land đồng hành với bạn từ quá trình tìm kiếm cho đến khi giao dịch thành công ngôi nhà yêu thích của bạn.

Giảm giá!
2,800,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
3,600,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
4,450,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
2,900,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
3,700,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ
Giảm giá!
4,700,000,000.00
9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 75m2 5.4 tỷ

Nhà đất cho thuê nổi bật

Anh Tuấn Land đồng hành với bạn từ quá trình tìm kiếm cho đến khi giao dịch thành công ngôi nhà yêu thích của bạn.

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
 2 86 m² 28.9 tr/tháng
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 2  83 m² 23 tr/tháng
Giảm giá!
11,500,000.00
Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 1 50 m2 11.500.000 Đồng
Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, B?nh Th?nh, H? Ch? Minh
 2 70 m 22.9 tr/th?ng
Giảm giá!
16,000,000.00
151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 2 57.77 m2 16 triệu
Giảm giá!
19,000,000.00
39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 2 78 m2 19 triệu