Hiển thị tất cả 3 kết quả

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 3 116.3 m² 6.5 tỷ
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 142 m² 1.14 tỷ
Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, B?nh Th?nh, H? Ch? Minh
 2 70 m 22.9 tr/th?ng

Gọi ngay!